سال مهار تورم و رشد توليد
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ EN

نیازمندیها

موضوع پژوهش:

ارائه راهکار جامع در خصوص مشکلات تولید مخازن سروک و فهلیان میادین غرب کارون با هدف بهینه سازی نرخ تولید چاه و مخزن.

 

گروه و دسته بندی:

Production optimization and Flow assurance

 

حداکثر زمان پیشنهادی:

۲۴ ماه

 

بازه مجاز بارگذاری پیشنهادات پژوهشی:

یک ماه از تاریخ

 

توضیحات:

امور پژوهش و توسعه شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد تا از طریق بررسی فنی و  مالی پیشنهادات پژوهشی رسیده از دانشگاههای مجاز و معتبر، یک پیشنهاد پژوهشی که موضوع آن بدیع و نوآورانه باشد را برگزیده و اقدام به عقد قرارداد با مجری محترم آن نماید؛ در این راستا اولویت با موضوعاتی است که برای اولین بار در اتمسفر علمی بین المللی یا اتمسفر علمی ایران مطرح می شود؛ پیشنهاداتی با ماهیت بار اول و غیر هسته ای در اولویت هستند. تکراری نبودن روش وتکنولوژی انجام پروژه و عدم وجود فصل مشترک با سرفصل های مطالعات میدان محور متن از شروط لازم برای پذیرش پروپوزالها می باشد. پیشنهادات مالی می تواند به دو صورت ریالی و ریالی- ارزی ارائه گردد، اما تنها در صورتی پیشنهاد ارزی قابل پذیرش است که یا صرف خرید تکنولوژی و ابزاری شود که با کیفیت مورد انتظار در بازار داخل موجود نباشد و یا صرف همکاری با همکار خارجی گردد که خدمات آن در داخل ارائه نمی گردد.
هر پیشنهاد باید دارای برآورد دقیق مالی باشد که تا چند لایه شکسته شده است. جزییات آزمایشات، ابزار و مواد باید به دقت مشخص شده باشد تا در صورت لزوم بتوان پیشنهادات مشابه را مقایسه کرد.
تمامی پیشنهادات رسیده به دقت در کمیته های فنی بررسی می شود، و شایسته است در فرمت پروپوزال مجاز پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت تکمیل گردیده و به پست های الکترونیک معرفی شده ارسال گردد. در صورت نیاز به توضیح بیشتر با مجری محترم پیشنهاد تماس حاصل خواهد شد. از اینرو هیچگونه تماس تلفنی یا پیگیری حضوری و یا ارسال فیزیکی پیشنهاد ضرورتی نداشته و در صورت مشاهده این حق برای امور پژوهش متن محفوظ خواهد بود تا آن پیشنهاد را از داوری خارج نماید.
پیشنهاداتی که پس از اتمام بازه زمانی مشخص شده ارسال گردند در جریان داوری قرار نخواهند گرفت. همچنین تا سقف دو پیشنهاد از سوی هر مجری در جریان داوری قرار خواهد گرفت.

 

لطفا پیشنهادات پژوهشی خود را در قالب فرمت استاندارد پژوهش به آدرس ایمیل:

ssaviz@pedec.net

info@pedec.ir

  ارسال کنید.