سال مهار تورم و رشد توليد
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ EN

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به کمتر از ۵۷ میلیون لیتر رسید

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته اول دی ماه با ۲٫۳ درصد کاهش به کمترین حد خود در ماه های اخیر رسید و رقم ۵۶٫۳ میلیون لیتر را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای ۳ تا ۹ دی به ۳۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۰۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۲٫۳ درصد) کاهش یافته است.

در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز شنبه (۳ دی) با ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۹ دی) با ۴۷ میلیون لیتر است.

مصرف گازوییل کشور ۸ درصد کاهش یافت

مصرف گازوییل کشور نیز در فاصله زمانی ۳ تا ۹ دی کاهش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر، به ۸۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۸۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر)، ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر (۸ درصد) کاهش یافت.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به روز سه شنبه (۶ دی) با ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۹ دی) با ۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

کاهش مصرف نفت کوره، افزایش مصرف نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۳ تا ۹ دی کاهش یافت؛ به گونه ای که مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر به ۲۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۵۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر)، ۳۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر (۵۷ درصد) کاهش نشان می دهد.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۱۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر (۱۶٫۵ درصد) افزایش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور اندکی افزایش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز هفته گذشته با میانگین روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر)، ۹۰۰ هزار لیتر (۵٫۳ درصد) افزایش یافته است.

مصرف بنزین تهران ها حدود ۳ میلیون لیتر کاهش یافت

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۳ تا ۹ دی، ۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر (۳٫۲ درصد) کاهش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده است.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۱ دی ۱۳۹۰ساعت: ۱۲:۲۷۳۰۱ بازدید