سال مهار تورم و رشد توليد
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ EN

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به مرز ۵۸ میلیون لیتر نزدیک شد

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که در روزهای پایانی آذر به کمترین حد خود رسیده بود، همزمان با واریز سهمیه دی ماه اندکی افزایش یافت و به ۵۷٫۷ میلیون لیتر رسید.

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای ۲۶ آذر تا ۲ دی به ۴۰۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۹۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر)، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر (۱٫۳ درصد) افزایش یافته است.

در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز پنج شنبه (۱ دی) با ۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۲ دی) با ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور ۱۲ درصد افزایش یافت

مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۲۶ آذر تا ۲ دی افزایش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر، به ۸۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۷۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۹۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر (۱۲٫۲ درصد) افزایش یافت.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به روز دوشنبه (۲۸ آذر) با ۱۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۲ دی) با ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

افزایش مصرف نفت کوره و نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۲۶ آذر تا ۲ دی به شدت افزایش یافت؛ به گونه ای که مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر به ۵۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر)، ۱۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر (۴۴٫۲ درصد) افزایش نشان می دهد.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر)، ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر (۲۶٫۳ درصد) افزایش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور اندکی کاهش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز هفته گذشته با میانگین روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۵۰۰ هزار لیتر (۲٫۹ درصد) کاهش یافته است.

مصرف بنزین تهرانی ها حدود ۴ میلیون لیتر افزایش یافت

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۲۶ آذر تا ۲ دی، ۸۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر)، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر (۴٫۶ درصد) افزایش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ دی ۱۳۹۰ساعت: ۱۲:۳۵۴۱۸ بازدید