سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ EN

جزئیات روند تعدیل مدرک کارکنان صنعت نفت تشریح شد

جزئیات روند تعدیل مدرک کارکنان صنعت نفت در سه گروه قابل تعدیل بدون شرکت در آزمون کتبی، قابل تعدیل با شرکت در آزمون کتبی و کسب حد نصاب قبولی و نیز غیر قابل تعدیل تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت(MOP)، مراحل تعدیل مدرک کارکنانی که در حین خدمت، مدرک تحصیلی خود را اخذ می‌کنند، تشریح شد.

در این رابطه غلامحسین منوچهری رئیس برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت نفت با بیان اینکه کارمندان یادشده پس از اینکه مدرک تحصیلی خود را ارائه دادند، در سه گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند، توضیح داد: مدارک قابل تعدیل بدون شرکت در آزمون کتبی، مدارک قابل تعدیل با شرکت در آزمون کتبی و کسب حد نصاب قبولی همچنین مدارک غیرقابل تعدیل.

وی با بیان اینکه مدارک تحصیلی همه کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد مدت معین قابل تعدیل است، تصریح کرد: افرادی که در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می‌شوند، مزایای افزایش حقوق مربوط به یک مقطع بالاتر را کسب می‌کنند؛ همچنین اگر جزء نیروهای کارگری صنعت نفت باشند با اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی به کارمندی ارتقا خواهند یافت.

الف : مدارک تحصیلی قابل تعدیل بدون شرکت در آزمون کتبی:

*دارندگان مدرک ماخوذه از دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که کارمند از طریق آزمون  سراسری پذیرش شده و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

+ دارای حداقل معدل مندرج در دستورالعمل و ظوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

+ دارندگان مدارک تحصیلی دکتری داخل کشور با کسب حداقل معدل فارغ‌التحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

+ دارندگان مدارک حوزوی سطوح سوم و چهارم

+ دارندگان مدارک ماخوذه از دانشگاه‌های گروه یک (ممتاز) خارج از کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

+ دارندگان مدارک اخذ شده توسط کارمندان ایثارگر در صورت احراز حداقل معدل فارغ‌التحصیلی مورد پذیرش وزات علوم، تحقیقات و فناوری

کارمندان مشمول قسمت الف باید در مصاحبه فنی – تخصصی مربوط به سمت مرتبط / نیمه مرتبط ارجاعی شرکت کرده و امتیاز لازم را کسب کنند؛ در صورت کسب امتیاز، موضوع تعدیل مدرک تحصیلی آنان در شورای تعیین سوابق طرح خواهد شد و در صورت موافقت با تعدیل در شورا، تعدیل مدرک در برابر سمت‌های مرتبط / نیمه مرتبط ارجاعی صورت می‌گیرد.

ب : مدارک تحصیلی قابل تعدیل با شرکت در آزمون کتبی و کسب حد نصاب قبولی:

*ماخوذه خارج از حیطه شمول مندرج در قسمت ” الف “

*اخذ شده از دانشگاه جامع علمی – کاربردی و دوره‌های نیمه حضوری، فراگیر و یا مجازی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

*دارندگان مدارک حوزوی سطوح اول و دوم

*ماخوذه از دانشگاه‌های گروه دو خارج از کشور که مورد تایید وزارت علوم باشد.

مشمولین قسمت ” ب ” پس از شرکت در آزمون و کسب حد نصاب در برابر سمت‌های بلاتصدی مرتبط / نیمه مرتبط با مدرک تحصیلی ماخوذه توسط شرکت ذی‌ربط به مصاحبه فنی و تخصصی دعوت می‌شوند و در ادامه همانند گروه ” الف ” موضوع تعدیل مدرک تحصیلی آنان در شورای تعیین سوابق طرح و در صورت موافقت با تعدیل در شورا تعدیل مدرک در برابر سمت‌های مرتبط / نیمه مرتبط ارجاعی صورت می‌گیرد.

چنانچه امکان برگزاری آزمون اختصاصی به دلیل تعداد اندک افراد واجد شرایط و یا خاص‌بودن رشته و گرایش تحصیلی کارمندان میسر نباشد و ۲ سال از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی آنان گذشته باشد، شرکت‌ها می‌توانند به شرط وجود سمت مناسب بلاتصدی مرتبط / نیمه مرتبط با مدرک تحصیلی ماخوذه اقدام به برگزاری مصاحبه فنی – تخصصی کنند تا چنانچه درمصاحبه قبول شوند، سایر مراحل مربوط به تعدیل مدرک انجام پذیرد.

ج : مدارک تحصیلی غیر قابل تعدیل:

*صادره توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها وموسسات اجرایی و موسسات آموزشی داخلی و خارجی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نباشد.

*مربوط به دوره‌های دکتری دانش‌پذیری یا دانشوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

*صادره با قید “معادل” از سوی مراکز آموزشی وابسته به وزاتخانه‌ها، دستگاه‌ها وسازمان‌ها ( غیراز بند ۴ قسمت ب )

پس از انجام مراحل فوق و بعد از تشخیص امور کارکنان شرکت فرعی در خصوص اینکه مدارک ماخوذه درچارچوب ضوابط فوق قابل تعدیل است و سمت مناسب با مدرک اخذ شده پس از تایید برنامه‌ریزی نیروی انسانی شرکت مذکور وجود داشته باشد، مراتب به امور کارکنان شرکت اصلی ارسال و شرکت اصلی پس از تایید برنامه‌ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی و کنترل بقیه موارد، موضوع را در جلسه علنی شورای بررسی سوابق و تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان صنعت نفت مطرح می‌کنند.

درنهایت شورا با توجه به شرایط احراز مشاغل و ماهیت آن، مدرک تحصیلی فرد را با سمت پیشنهادی مطابقت داده و در صورت مرتبط یا نیمه مرتبط آن را تعدیل می‌کنند. بدیهی است پس از موافقت با تعدیل، سوابق قبلی فرد نیز مجددا با سمت پیشنهادی مطابقت داده می‌شود و ارتباط آنها منطبق / مرتبط / نیمه مرتبط / غیر مرتبط / تعیین خواهد شد.

مدارک تحصیلی همه کارکنان قابل تعدیل است

منوچهری با بیان اینکه مدارک تحصیلی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد مدت معین قابل تعدیل است، افزود: همانگونه که افراد جدیدالاستخدام جهت ورود به صنعت نفت باید حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند، بنابراین کسانی که در حین کار موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می‌شوند نیز لازم است در آزمون ورودی صنعت نفت شرکت کرده و حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند تا مشخص شود معلومات آنها درزمینه مدرک تحصیلی اخذ شده در حد معلومات افراد جدید الورود است.

به گفته وی، کارمندانی که در حین خدمت اقدام به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می کنند پس از ارائه مدرک تحصیلی به واحد مربوطه بسته به اینکه در کدام یک از گروه‌های ۲ گانه قرار گیرند مراحل خاصی را برای تعدیل مدرک تحصیلی طی می کنند.

منوچهری با بیان اینکه، به طور قطع تعدیل مدارک تحصیلی گروه “الف” در مقایسه با گروه “ب” به زمان کمتری نیاز خواهد داشت، افزود: کارکنانی که مدارکشان جزء گروه” الف”  باشد در آزمون کتبی شرکت نمی کنند اما در گوه “ب” پس از شرکت در آزمون و کسب حد نصاب قبولی در برابر سمتهای بلاتصدی مرتبط -نیمه مرتبط  با مدرکت تحصیلی ماخوذه توسط شرکت ذی ربط به مصاحبه فنی و تخصصی دعوت می شوند.

وی گفت: گروه”ب” چنانچه امکان برگزاری آزمون اختصاصی به دلیل تعداد اندک افراد واجد شرایط و یا خاص بودن رشته و گرایش تحصیلی کارمند میسر نباشد مطابق با مقررات باید۲ سال از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی آنان گذشته باشد تا شرکتها بتوانند اقدام به برگزاری مصاحبه فنی – تخصصی کنند که این امر باعث طولانی شدن روند تعدیل مدرک می شود.

رئیس برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت نفت با تاکید بر اینکه عامل دیگری که بر مقدار زمان تعدیل مدرک تاثیر می گذارد، وجود سمت مرتبط – نیمه مرتبط جهت تعدیل مدرک تحصیلی فرد است، توضیح داد: زیرا تعدیل مدرک در صورتی انجام می‌شود که مدرک تحصیلی کارمند با سمتش مرتبط – نیمه مرتبط باشد. در غیر این صورت تعدیل مدرک تحصیلی دچار مشکل شده و منوط به جابجایی کارمند بر روی سمتی که با مدرک تحصیلی اش مرتبط – نیمه مرتبط باشد، می‌شود.

وی با بیان این‌که برای تعدیل مدرک ارائه مقاله یا سایر تحقیقات جانبی ضرورت ندارد، افزود: مطابق با بند ۲ قسمت “ب” ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی ماخوذه حین خدمت کارمندان مدارک مربوط به دانشگاه علمی کاربردی و فراگیر پیام نور با شرکت کارمند در آزمون استخدامی و کسب حد نصاب نمره قبولی در این آزمون تعدیل می‌شود.

به گفته منوچهری بنابراین همکارانی که مدارکشان مربوط به این دانشگاه‌ها است، می‌توانند در صورت کسب حداقل معدل فارغ‌التحصیلی مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع تحصیلی مورد نظر در آزمون مذکور شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون سایر مراحل مربوط به تعدیل مدرک تحصیلی را طی کنند.

 

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۸ آبان ۱۳۹۰ساعت: ۱۴:۳۶۶۱۷ بازدید