- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://45.138.133.247 -

تمامی بخش های شرکت ملی گاز ایران برای عبور از زمستان آماده اند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر آمادگی همه بخش های این شرکت برای گذر از زمستان، بر ضرورت مصرف منطقی گاز و رعایت نکات ایمنی از سوی مردم تاکید کرد.

جواد اوجی با بیان این که تعمیرات اساسی همه بخش ها اعم از پالایشگاه های گاز، تاسیسات تقویت فشار و خطوط انتقال گاز برای ورود به دوره سرما و فصل زمستان آماده شده است، به خبرنگار شانا گفت: با وجود ایجاد آمادگی های یاد شده برای خدمت رسانی مطلوب به مشترکان، همکاری مردم در توجه به مصرف بهینه گاز، همچنین انجام برخی فعالیت های تعمیراتی از جمله عایق بندی سیستم های گرمایشی، استفاده از شیشه دوجداره و فعالیت هایی از این دست می تواند گذر از دوره سرما را آسان تر و بی دغدغه تر سازد.

وی درباره محاسبه گازبهای بخش خانگی در دوره سرما برای امسال نیز گفت: محاسبه گازبهای این بخش به طور میانگین به ازای هر متر مکعب ۷۰۰ ریال خواهد بود و تغییری نکرده است.

اوجی تصریح کرد: تا کنون تعرفه جدیدی از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها به این شرکت اعلام و ابلاغ نشده است؛ از این رو مبنای محاسبه گازبهای بخش خانگی، تعرفه های سال گذشته خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره گازبهای بخش صنایع عمده و نیروگاهی نیز گفت: مبنای محاسبه و دریافت گازبهای این بخش ها تا زمانی که تغییری از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها بلاغ نشود، همان تعرفه های سال گذشته خواهد بود.

وی گازبهای صنایع عمده را به ازای هر مترمکعب ۷۰۰ ریال و برای بخش نیروگاهی ۸۰۰ ریال اعلام کرد.

[1] [2] [3] [4]