- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فروش ۲۱ میلیون لیتر سوخت از مرکز بانکرینگ بندر ماهشهر

مدیر شرکت ملی پخش منطقه آبادان گفت: از ابتدای سال روزانه حدود ۳ میلیون لیتر و در مجموع ۲۱ میلیون لیتر نفت گاز از طریق مرکز بانکرینگ بندر ماهشهر به کشتی‌های عبوری خلیج فارس در منطقه آبادان فروخته شده است.

علی حکمت در گفت و گو با خبرنگار شانا با بیان این که در گذشته عملیات بانکرینگ نفت کوره نیز در این منطقه انجام می شد، گفت: هم اکنون تنها عملیات بانکرینگ نفت گاز از طریق مرکز بانکرینگ بندرماهشهر در این منطقه انجام می شود.

وی با تاکید بر استراتژیک بودن پخش منطقه آبادان به دلیل همجواری با بزرگ ترین پالایشگاه نفت کشور و پتروشیمی های ماهشهر و آبادان و نیز همجواری با دریا و منطقه مرزی اروند رود، گفت: پشتیبانی عملیات سوخت رسانی به کشتی های مناطق فارس، بوشهر و جزایر اطراف و شناورهای مناطق آبادان، ماهشهر،‌ هندیجان و خرمشهر نیز از طریق این منطقه انجام می شود.

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان با تاکید بر این که هم اکنون برنامه ای برای صادرات در این منطقه وجود ندارد، افزود: این منطقه روزانه حدود ۳ تا ۷ میلیون لیتر نفت کوره بارگیری شده به وسیله مخزن دار راه آهن در منطقه اراک را دریافت و ضمن تخلیه در بندرماهشهر، برای صادرات به کشورهای حاشیه اروپا، به بندر صادراتی خرمشهر ارسال می کند.

حکمت افزود: ارسال روزانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر MTBE (افزودنی بنزین) از طریق پتروشیمی بندرامام به پالایشگاه های آبادان و بندرعباس از طریق پخش منطقه آبادان انجام می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۵ هزار کشتی و شناور تجاری و صیادی در پخش منطقه آبادان در حال تردد و فعالیت هستند که این منطقه، وظیفه سوخت رسانی به این شناورها را به عهده دارد.

علی حکمت با اشاره به فعالیت ۵۱ جایگاه عرضه سوخت در پخش منطقه آبادان و ۱۲ جایگاه در دست احداث گفت: از این تعداد ۲۲ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی، ۱۲ جایگاه دومنظوره، ۱۳ جایگاه تک منظوره سی ان جی و ۵ باب جایگاه ساحلی است.

وی افزود: از پنج باب جایگاه ساحلی، دو جایگاه در آبادان، یک جایگاه در اروندکنار، یک جایگاه در بندرامام خمینی و یک واحد در هندیجان فعال است.

مدیر پخش منطقه آبادان با اشاره به کاهش ۲۳ و ۱۲ درصدی مصرف بنزین و نفت گاز در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در منطقه گفت: از ابتدای سال ۹۰ در مجموع ۱۳۵ میلیون و ۹۰۵ هزار لیتر بنزین، ۵۳۸ میلیون و ۸۱۰ هزار لیتر نفت گاز، ۱۹ میلیون و ۲۱۰ هزار لیتر نفت کوره و مقادیر محدودی نفت سفید در این منطقه به مصرف رسیده است.

به گزارش شانا، پخش منطقه آبادان یکی از قدیمی ترین مراکز تامین و توزیع فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که مناطق آبادان، خرمشهر، ماهشهر، اروندکنار، هندیجان، شادگان، آقاجری و امیدیه را در جنوب استان خوزستان پوشش می دهد؛ این مرکز به لحاظ همجواری با شرکت پالایش نفت آبادان، خلیج فارس و منطقه آزاد اروند مسئولیت مهمی در تامین سوخت کشتی های عبوری در خلیج فارس و تامین و توزیع و انتقال فرآورده های نفتی این منطقه به عهده دارد.

[1] [2] [3] [4]