- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان

– تولید روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت در روز (اولیه)، ۱۰هزار بشکه نفت (فعلی) مازاد بر تولید کنونی

– انجام مطالعه مخزن و استفاده از تکنولوژی حفاری افقی و نصب سیستم پمپ های برقی درون چاهی، امکان بهره برداری از میدان نفتی مسجد سلیمان با قدمت بیش از یکصد سال را فراهم نموده است.

 

توسعه اصلی میدان با قرار داد بیع متقابل بوده و اجرای بخش هایی شامل : احداث خط لوله نفت تولیدی واحد بهره برداری، احداث پست و خط انتقال برق، احداث خط لوله گاز شیرین مصرفی، برقراری ارتباط رادیویی واحد بهره برداری، از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفته است

 

۱۲۵ کیلومتری شمال شرقی اهواز- شهرستان مسجد سلیمان

پروژه در حال رفع ایرادات جهت تحویل به بهره بردار می باشد

[2] [3] [4] [5]