- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

صدری افقه سکان مدیریت کالای نفت را در دست گرفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی حکمی، صدری افقه را به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منصوب و در حکم جداگانه ای از زحمات اسرافیل پورستمی؛ سرپرست و رییس سابق هیات مدیره این شرکت تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران؛ احمد قلعه بانی در حکمی، صدری افقه را به عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منصوب کرد.

در حکم احمد قلعه بانی خطاب به صدری افقه آمده است:

“با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منصوب می شوید.

امید است با همه توان تخصصی و تجربی خود نسبت به برنامه ریزی برای نظارت، کنترل و اطلاع دقیق از وضعیت عملیاتی و اجرایی آن شرکت اقدام نموده و امکان به روز بودن اطلاعات درباره منابع خرید به ویژه سازندگان داخلی را فراهم آورید.

این گزارش حاکی است مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکم جداگانه ای از اسرافیل پوررستمی، سرپرست و رییس سابق هیات مدیره شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از حکم قلعه بانی خطاب به پوررستمی آمده است: “امید است با توجه به پیگیری های مجدانه جنابعالی در مدیریت سامانه تامین کالای صنعت نفت، شاهد اجرایی شدن کامل این پروژه باشیم”.

[1] [2] [3] [4]