- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دوره جدیدی از فعالیت های عملی و پژوهشی در پارس جنوبی آغاز شد

شرکت نفت و گاز پارس و موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی و آموزشی امضا کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، این تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای فعالیت های پژوهشی و توسعه دانش مورد نیاز اجرایی پروژه های گازی پارس جنوبی، میان شرکت نفت و گاز پارس و موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران مبادله شد.

بر اساس این گزارش، ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی در زمینه های اقتصاد انرژی، مدیریت، منابع انسانی، مطالعات راهبردی فناوری، مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی، از اهداف امضای این تفاهم نامه است.

این گزارش می افزاید: زمینه های همکاری طرفین در این تفاهم نامه شامل برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی علمی، انجام داوری و نظارت بر طرح های پژوهشی در چارچوب قوانین و مقررات جاری، برگزاری کارگاه ها و دوره های ویژه با استفاده از اساتید بین المللی، تهیه و تقویم آموزشی مشترک در زمینه های مرتبط، ارائه مشاوره و اظهار نظرهای کارشناسی و تبادل اسناد و مدارک منابع علمی و پژوهشی و سایر اطلاعات غیر محرمانه است؛ همچنین چاپ کتب، انتشار مقالات، تالیف و ترجمه و هماهنگی جهت استفاده از منابع کتابخانه ای و اطلاع رسانی و نیر همکاری جهت معرفی نیروهای متخصص و کارشناس جهت اجرای طرح های پژوهشی و یا اجرای برنامه های آموزشی و یا برگزاری کارگاه ها، همایش ها و نشست های علمی از دیگر موضوعات مربوط به زمینه های همکاری طرفین خواهد بود

[1] [2] [3] [4]