- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب رئیس مهندسی ساختار و بهره وری مناطق نفت خیز جنوب

با حکم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حسن غلام نژاد به عنوان رئیس مهندسی ساختار و بهره وری این شرکت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، هرمز قلاوند در این حکم از زحمات و تلاش های جمشید خدری در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

وی در این حکم، بهبود مستمر و روزآمد کردن سیستم های موجود، همکاری و مشارکت با سایر مدیریت ها و سازمان ها در ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی سیستم های مورد نیاز شرکت ،آسیب شناسی و شناسایی تنگناها و معضلات استراتژیک مرتبط با امور سازمانی را از مهمترین وظایف رئیس جدید مهندسی ساختار و بهره وری برشمرد.

قلاوند همچنین سازماندهی و بهبود وضعیت تخصیص فعالیت ها و نیروی انسانی بخش خدمات پیمانکاری در جهت اهداف و برنامه های مصوب، تعامل و هماهنگی مستمر با مدیریت ها و سازمان ها به منظور شناخت و درک واقعی از مشکلات مرتبط با سازماندهی و ارائه راه حل های منطقی و عملی در چارچوب اهداف و برنامه های شرکت را به عنوان بخشی از وظایف رئیس مهندسی ساختار و بهره وری مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار ما جلسه تودیع و معارفه روسای جدید مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روز شنبه (۲۹ مرداد) با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار شد

[1] [2] [3] [4]