- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

همایش فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز برگزار می شود

رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری موسسه مطالعات بین المللی انرژی از برگزاری همایش فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز در این موسسه خبر داد.

هادی نیل فروشان؛ رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری موسسه مطالعات بین المللی انرژی، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، گفت: پانزدهمین دور از همایش های موسسه مطالعات بین المللی انرژی، با عنوان ” فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز”، ۱۰ و ۱۱ آبان ماه برگزار می شود.

وی با اشاره به این موضوع که برگزاری همایش ها از مهم ترین محورهای کاری موسسه مطالعات بین المللی انرژی به شمار می رود، گفت: در پانزدهمین دور از همایش های موسسه، ” فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز” از منظر سیاست گذاری و مدیریت فناوری بررسی می شود.

نیل فروشان افزود: هدف اصلی از برگزاری این همایش، توجه به ضرورت و اهمیت بکارگیری ابزارهای تکنولوژیکی در مدیریت صنعت نفت است و در پی آن تلاشی است تا تجارب واحدهای R & D  در صنعت نفت کشورمان نهادینه شود.

وی با اعلام اینکه مهلت ارسال مقاله به بخش دبیرخانه این همایش تا پایان مردادماه خواهد بود، یادآور شد: مقالات بخش فارسی در ژورنال سیاست علم و فناوری که از نشریات برگزیده در این خصوص است، و مقالات لاتین در ژورنال Energy Procedia چاپ خواهد شد.

رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری موسسه مطالعات بین المللی انرژی ادامه داد: هم اکنون کمیته علمی کنفرانس تشکیل شده و بر همین مبنا از تمامی صاحبنظران دانشگاهی مدیریت تکنولوژی در دنیا و مدیران R & D صنایع نفت و گاز دعوت به همکاری می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری همایش، برنامه های جانبی دیگر از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده تا تجارب موفق مربوط به دانش تکنولوژی در میان صاحبان اندیشه به اشتراک گذاشته شود.

وی افزود: در همین راستا تاکنون از دبیرکل اوپک، دبیر کلWPC ،IEA ، مدیران R & D کشورهای عضو اوپک و شرکت های نفتی برای حضور در این همایش دعوت شده است.

بنابراین گزارش، پانزدهمین دور از همایش های موسسه مطالعات بین المللی انرژی، با عنوان ” فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز”، ۱۰ و ۱۱ آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می تواند به وب سایت همایش به آدرس www.conference.iies.org مراجعه کنند.

[1] [2] [3] [4]