- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

همایون منصوری ،هدایت شرکت عملیات اکتشاف را به دست گرفت

بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف، همایون منصوری به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، پیش از این حسن محمدی مقدم با ۹ سابقه فعالیت، مدیرعامل شرکت عملیات اکتشاف بود که وی  هم اکنون به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت منصوب شده است.

بر اساس این گزارش، همایون منصوری؛  پیش از این رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت بوده است.

[1] [2] [3] [4]