- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

امیر حامد سهرابی ، رییس دفتر وزیرنفت شد

رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در اولین حکم خود،مهندس امیرحامد سهرابی را به سمت رییس دفتر وزیر منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، رستم قاسمی؛ وزیر نفت طی حکمی که امروز ۱۸ مرداد ماه صادر شده است، امیرحامد سهرابی را به سمت رییس دفتر خود منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در بخشی از حکم وزیر نفت خطاب به امیرحامد سهرابی آمده است: انتظار دارد با توجه به جایگاه خطیر این حوزه در هماهنگی با سطوح مختلف وزارت متبوع و واحدهای تابعه، با برنامه ریزی صحیح و منسجم در امر ارتباطات و مدیریت دفتر، نهایت کوشش را جهت پاسخگویی به مراجعین با رعایت اخلاق اسلامی و حسن تدبیر به عمل آورید.

[1] [2] [3] [4]