سال مهار تورم و رشد توليد
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ EN

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی (نوبت دوم)

شرکت مهندسی و توسعه نفت

طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت مهندسی و توسعه نفت )طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی( در نظردارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام مناقصه احداث خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت اقدام نماید. کلیه مراحل ارزیابی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ۲۰۰۲۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۰۱ و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ می باشد.

  • موضوع فراخوان ارزیابی کیفی

احداث یک قطعه به طول حدوداً ۴۰ کیلومتر از ۴ قطعه خط انتقال برق ۲۳۰کیلوولت از نیروگاه غرب کارون به میادین نفتی حوزه دزفول شمالی به صورت EPC .

۲- محل اجرای پروژه

استان های خوزستان و ایلام.

  • شرایط پیمانکاران متقاضی

۳-۱-دارابودن گواهینامه صلاحیت معتبر طرح و ساخت صنعتی حداقل پایه۲ در رسته نیرو و یا دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاری حداقل پایه ۲ در رشته نیرو به همراه یک مشاور به صورت همکار دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۱ با تخصص انتقال نیرو یا تخصص انتقال وتوزیع نیرو ، از سازمان برنامه و بودجه کشور .

۳-۲- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.

۳-۳-ارائه مدارکی مبنی بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE متناسب با موضوع فراخوان.

۳-۴- دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می توانند حداکثر تا ۵ روز ازتاریخ انتشار فراخوان در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، مراجعه و پس از تکمیل ، اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناداستعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی ارائه نمایند.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن۸۸۹۳۹۱۲۹  (۰۲۱) یا ۶۰-۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱)( داخلی ۴۶۴۸ تماس حاصل نمایند. بدیهی است ارائه تقاضا صرفا به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۵۰۲۲۹ بازدید