سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ EN

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مدیریت منابع انسانی (نوبت دوم)

شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیریت منابع انسانی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: م م الف /خ/۰۷-۱۴۰۱

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات نگهبانی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. تمام مراحل برگزاری مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه  ۲۰۰۱۰۹۳۳۱۴۰۰۰۰۴۶و تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۰۲/۱۲/۱۴۰۱ می‌باشد.

۱-شرح مختصر خدمات و محل انجام آن

انجام خدمات نگهبانی در مناطق خوزستان، ایلام، بوشهر و هرمزگان .

۲-مدت انجام خدمات

مدت انجام خدمات ۲۴ ماه می‌باشد.

۳-شرایط پیمانکاران متقاضی

  • از پیمانکاران تأیید صلاحیت شده سازمان حراست صنعت نفت باشند.
  • از مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی دارای صلاحیت بر اساس آیین نامه اجرائی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(شماره۷۱۵/۴۰۱/۱/۲۶۱۲مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۹)باشند.
  • دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده.
  • دارا بودن ظرفیت آماده به کار.

متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ۳ روز از تاریخ  انتشار فراخوان  در سامانه، جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir ، مراجعه و پس از تکمیل، اسناد مذکور را ظرف مدت دو هفته از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همان نشانی  ارائه   نمایند. متقاضیان در صورت  داشتن  هرگونه  سوال  می‌توانند   با  شماره   تلفن ۶۰-۸۸۸۹۸۶۵۰(۰۲۱) داخلی ۲۳۱۸ تماس حاصل نمایند.

بدیهی است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳ اسفند ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۰۱۱۱۷ بازدید