سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين
جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ EN

پژوهش شماره یازده

گروه و دسته بندی: مکان یابی بهینه چاه‌ها، توسعه نرم افزار

موضوع پژوهش: تدوین چارچوب نرم افزاری توسعه میادین با رویکرد مکانیابی بهینه چاه ها و در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی

بازه مجاز بارگزاری پیشنهادات پژوهشی: ۱۳ دی ۱۴۰۱

توضیحات:

امور پژوهش و توسعه شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد با بررسی فنی و مالی پیشنهادات پژوهشی در خصوص تدوین چارچوب نرم افزاری توسعه میادین با رویکرد مکانیابی بهینه چاه‌‌ها ، یک پیشنهاد پژوهشی را از میان پیشنهادات دریافتی، جهت عقد قرارداد انتخاب نماید. در این پروژه پژوهشی موارد ذیل مورد انتظار است:

  • بررسی جامع روش‌های توسعه میدات با رویکرد بهینه سازی مسیر حفر چاه‌های جدید
  • ارائه نتایج در قالب یک نرم افزار کاربر پسند با قابلیت کوبل شدن نرم افزار پترل
  • قابلیت اعمال محدودیت‌های فنی، عملیاتی، اقتصادی و سیاسی( شرایط خاص تولید از مخازن مشترک)
  • قابلیت اجرا بر روی داده های میدانی و اعمال نتایج بدست آمده بر روی یکی از مدل‌های مخزنی شرکت متن

هر پیشنهاد باید دارای برآورد دقیق مالی باشد که تا سه لایه شکسته شده است.

تمامی پیشنهادات رسیده به دقت در کمیته‌های فنی بررسی می‌شود و در صورت نیاز به توضیح بیشتر با مجری محترم پیشنهاد تماس حاصل خواهد شد.

مدت زمان پیشنهادی: حداکثر ۱۲ ماه

لطفا پیشنهادات پژوهشی خود در قالب فرصت استاندارد پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت به آدرس ایمیل ذیل ارسال گردد.

Roomi.aras@gmail.com

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳ دی ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۱۳۱۰۸ بازدید