- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از مخازن طرح ملی گوره-جاسک

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ابوذر شریفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن به همراه جمعی از مدیران این شرکت چهارشنبه و پنج شنبه (۲۱ و ۲۲) اردیبهشت ماه از مخازن طرح ملی گوره- جاسک بازدید بعمل آوردند.

بنا براین گزارش، این بازدید ۲ روزه ازتلمبه خانه شماره ۱ آغاز و تا مخازن جاسک ادامه داشت.

 

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

 

 

[4]

 

[5]

 

 

[6] [7] [8] [9]