- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

۸ خرداد ۱۴۰۰، روزی ماندگار در تاریخ پرافتخار صنعت نفت ایران

برای اولین بارصورت پذیرفت، طنین دلنشین آغاز بکار پمپ های ایرانی برای انتقال طلای سیاه ایران زمین

نفت خام از تلمبه خانه شماره دو طرح عظیم گوره_جاسک عبور کرد.

[2] [3] [4] [5]