- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

این طرح به معنای واقعی کلمه برای استقلال کشور بوده و یکی از طرح های کم نظیر تاریخ ایران است

دست تمام کارگران ، مهندسان و طراحان این طرح عظیم و راهبردی را میبوسم.

شخصا فکر نمیکردم در زمان مورد نظر این طرح بزرگ به ثمر برسد.

این طرح به معنای واقعی کلمه برای استقلال کشور بوده و یکی از طرح های کم نظیر تاریخ ایران است.

 

 

 

 

 

[2] [3] [4] [5]