- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

علی جعفرزاده قائم مقام مجری طرح طرح عظیم گوره_جاسک: در ایام نوروز تمامی جبهه های فاز نخست طرح فعال است/سیلی که پس از ۲۰ سال در مهر ماه سال گذشته در منطقه جاری شد هم حریف پیشرفت طرح نشد

[2] [3] [4] [5]