- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

در مصاحبه دکتر حجت نوروزی با صدا و سیما بیان شد؛ توسعه میادین نفتی با بومی سازی دانش فنی در ساخت کارخانه های فرآورش سیار(اسکید مانتد) محقق می‌گردد

 

 

 

 

[4] [5] [6] [7]