- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سخنرانی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در آیین افتتاح رسمی طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی

[2] [3] [4] [5]