- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم آغاز احداث خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک: صرفاً در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ پیشرفت ۱۸درصدی داشته ایم

[2] [3] [4] [5]