- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران

[2] [3] [4] [5]