- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فعالیت های تکمیلی به نحوی برنامه ریزی و تسریع گردد که تا پایان سال افزایش ظرفیت تولید از این میدان محقق گردد

http://pedec.ir/file_upload/azar.mp3 [1]

تورج دهقانی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن حضور در هفدهمین جلسه JMC طرح توسعه میدان نفتی آذر گفت: جلسات JMC از جایگاه حاکمیتی در پیشبرد قرارداد برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دهقانی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری جلسات JMC در روند فعالیت های طرح گفت: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات JMC تصمیمات بسیار نافذی است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، طرح توسعه میدان نفتی آذر را طرحی با اولویت ویژه خواند و گفت: لازم است با اتخاذ تصمیمات صریح و روشن در مورد مسائل گذشته و جاری،‌ به روند فعالیت های تکمیلی در بخش تاسیسات نفتی این طرح شتاب داده شود و تا پایان امسال افزایش تولید از این میدان محقق گردد.

کیوان یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر نیز در حاشیه این جلسه آخرین وضعیت پیشرفت طرح ها را گزارش کرد و افزود: با تکمیل فعالیت های اجرایی باقیمانده و بهره برداری از تاسیسات نفتی این میدان مشترک،‌ تا پایان سال جاری تولیدِ هدف گذاری شده به میزان روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام محقق و راه‌اندازی تاسیسات گازی این میدان نیز در سال آینده انجام خواهد شد.

در پایان جلسه فوق، مباحث مربوط به طرح عنوان ودر حضور نمایندگان طرفین قرارداد بررسی و جمع بندی گردید.

 

 

[2] [3] [4] [5]