- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات عمومی مناقصه شماره : م م الف/خ/۳-۹۸ نوبت اول

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید.

خدمات نگهبانی در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی.

محل انجام خدمات، استان خوزستان، غرب اهواز، ‌میدان نفتی آزادگان جنوبی و مدت انجام آن دوازده ماه می‌باشد.

ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۹٫۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

طبق اسناد مناقصه.

طبق اسناد مناقصه.

مقاضیان می توانند حداکثر تا سه روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضای کتبی ، تصویر گواهینامه تایید صلاحیت های فوق الاشاره ،‌ تصویر صورت های مالی حسابرسی شده و معرفی نماینده ، جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران – خیابان استاد نجات الهی – خیابان شهید کلانتری – پلاک ۶۱ – ساختمان شماره یک شرکت مهندسی و توسعه نفت – طبقه سوم – دفتر خدمات اداری و عمومی، مراجعه نمایند. سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سئوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۸۹۸۶۵۰ (۰۲۱) داخلی ۲۳۱۸ ، آقای رزاق زاده، تماس حاصل نمایند.

شرکت مهندسی و توسعه نفت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا تمامی آن ها در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.

                                               

        روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

 

 

[1] [2] [3] [4]