- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میادین نفت سنگین

– تولید زودهنگام: تولید ۷هزار بشکه/ روز بعد از ۳۸ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد

– فاز اول توسعه میدان: تولید ۱۰هزار بشکه/ روز بعد از ۴۹ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد

– افزایش تولید زودهنگام: به میزان ۱۴ هزار بشکه/ روز بعد از ۵۸ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد

– فاز دوم توسعه میدان: تولید ۲۶هزار بشکه/ روز بعد از ۷۷ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد

– در دست مذاکره و بررسی می باشد.

– موند: این میدان در ۸۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر واقع شده است. میزان نفت درجای میدان براساس آخرین مطالعات انجام شده در لایه‌های سروک و جهرم ۷۰۰ و ۵۰۰ میلیون بشکه برآورد شده است. چاه شماره یک میدان نفت سنگین کوه موند در سال۱۹۳۱ حفاری شده و تاکنون ۸ حلقه چاه دراین میدان حفاری گردیده است که تنها چاه های ۶و۸ مربوط به نفت سنگین است

– کاکی: این میدان در شمال شرق کوه موند و در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و ۱۵ کیلومتری جنوب خورموج واقع شده است. میانگین نفت در جای میدان ۶۳۸ میلیون بشکه و با ضریب بازیافت ۸ درصد، نفت قابل استحصال ۵۳ میلیون بشکه می‌باشد.

– بوشگان: این میدان در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شیراز و ۱۰۰ کیلومتری بندر بوشهر و در ۳۰ کیلومتری میدان گازی دالان واقع شده است.

– میدان فردوسی: در بخش مرکزی خلیج فارس در فاصله ۱۹۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و در ۹۰ کیلومتری خط ساحلی ایران واقع شده است.

 

[1] [2] [3] [4]