- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

طرح توسعه میدان نفتی زاغه

– احداث جاده دسترسی به طول ۵ کیلومتر

– ساخت سلر

– حفاری چاه شماره ۲ زاغه به عمق ۶۰۰-۴۵۰۰ متر

– طراحی، مهندسی و ساخت تاسیسات سرچاهی

– تولیدزود هنگام از چاه شماره ۲

– احداث خط لوله ۸ اینچ به طول سه کیلومتراز محل چاه شماره ۱ به محل چاه شماره ۲ زاغه برای انتقال آب

– در دست مذاکره می باشد.

– این میدان در ۷ کیلومتری شمال کرانه خلیج فارس و در ۳۰ کیلومتری شمال غرب بندر دیلم (استان بوشهر) و در حدود ۴۰ کیلومتری شرق بندر هندیجان(استان خوزستان)واقع گردیده است.

 

 

[1] [2] [3] [4]