- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

شرکت متن، پیشگام در اجراى بخشنامه ى ابلاغى مقام عالی وزارت نفت در خصوص مدیریت و کاهش هزینه ها

http://pedec.ir/file_upload/sherkate-matn-pishgam-dar-eajrae-bakhshnameh.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومى شرکت مهندسى و توسعه نفت، داریوش رضایى مدیر منابع انسانى شرکت متن در خصوص بخشنامه ابلاغى وزیر محترم نفت، در راستاى کاهش و صرفه جویى در هزینه ها بخصوص در بخش خدمات ادارى، گفت: در شرکت مهندسى و توسعه نفت، ضمن ابلاغ این بخشنامه به واحدهاى ستادى، جلساتى مبنى بر لزوم اجراى مفاد آن به بهترین نحو ممکن با مدیران، مجریان و رؤساى ستادى این شرکت برگزار شده است.

وى افزود: خوشبختانه شرکت مهندسى و توسعه نفت در همه‌ى ابعاد مفاد این بخشنامه در سال گذشته و جارى بخوبى عمل کرده است و با توجه به اینکه بیشتر بندهاى این بخشنامه در خصوص حوزه‌هاى ادارى و تشریفاتى قرار دارد، تمام تلاش مدیریت منابع انسانی شرکت متن نیز در به انجام رساندن مفاد آن به بهترین نحو ممکن در حال اجراست و امیدواریم در سال جارى هم، مانند سال گذشته بتوانیم منویات مقام عالى وزارت در خصوص این بخشنامه ابلاغى را، به بهترین نحو به سرانجام برسانیم.

وى بیان داشت: مفاد اصلى این بخشنامه در خصوص کاهش هزینه ها، خللی در روند اجرایى پروژه هاى این شرکت ایجاد نکرده است، بلکه در شرایط کنونی شرکت کارکنان شرکت مهندسى و توسعه نفت خود را ملزم به رعایت اصول مربوط به صرفه جویى در اجراى وظایف محوله می‌دانند.

داریوش رضایى گفت: ممنوعیت بکارگیرى نیروى انسانى جدید، کاهش خودروها، حذف قرارداد با هتل‌ها و مهانسراهاى محل اسکان کارکنان جهت استفاده‌ى ماموریت‌ها‌ی اداری، کاهش بهینه قراردادهاى مشاور، کاهش مأموریت هاى غیر ضرورى داخل و خارج از کشور، کاهش هزینه هاى مربوط به تشریفات و عدم برگزارى جلسات غیر ضرورى، همچنین کاهش قابل توجه هزینه هاى مربوط به چاپ و نشر را می‌توان ازجمله موارد اجرایى بخشنامه ابلاغى وزیر محترم نفت در خصوص کاهش هزینه ها در شرکت مهندسی و توسعه نفت برشمرد.

رضایى در پایان گفت: علیرغم افزایش تعرفه‌ مصارف عمومی اعم از آب و برق در سال جاری، این شرکت با بهینه سازی در سیستم خنک کننده و استفاده از سیستم هوشمند در روشنایی ساختمان توانسته است، کاهش قابل توجهی در صرف هزینه‌ی مذکور بخصوص هزینه برق نسبت به سنوات گذشته داشته باشد.

[2] [3] [4] [5]