- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

براساس تأکید مقام عالی وزارت در خصوص تعاملات سازمانی و مردمی در استان خوزستان، معاون پشتیبانی منطقه‌ای مدیرعامل شرکت متن مستقر در دفتر جنوب منصوب شد

http://pedec.ir/file_upload/entesab-tavaf.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن، عبدالله طواف به عنوان معاون پشتیبانی منطقه‌ای مدیرعامل منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

احتراماً نظر به تجارب و سوابق جنابعالی و در اجرای بند ۶ صورتجلسه بررسی پیشرفت طرح‌های شرکت مهندسی و توسعه در حضور وزیر محترم نفت، با هماهنگی مشاور اجتماعی وزیر به عنوان “معاون پشتیبانی منطقه‌ای مدیرعامل” مستقر در دفتر جنوب برای رسیدگی به امر مهم تقویت تعاملات سازمانی و مردمی و تأمین مشارکت بیشتر آنان در ایجاد فضای مناسب بمنظور راهبری و اجرای طرح‌های توسعه ای و تولیدی منطقه منصوب می شوید.

با توجه به شناخت جنابعالی از فضای استان و شهرستان‌های ذیربط و نیز فرصت‌ها و محدودیت های شرایط فعلی، لازم است در همفکری با ذینفعان مرتبط با طرح‌های توسعه ای و تولیدی غرب کارون، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایید که از طریق همکاری های بین سازمانی استان و نیز واحدهای ذیربط وزارت نفت، خاصه مشاور اجتماعی وزیر، نسبت به پشتیبانی لازم برای تسریع و تسهیل فعالیت‌های طرح‌های توسعه‌ای توسط مجریان طرح ها از یک‌سو و جهت‌دهی ظرفیت‌های طرح‌ها برای توسعه منطقه و بکارگیری حداکثر نیروهای بومی و ایجاد ظرفیت اشتغال مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام شود.

بدیهی است، کلیه واحدهای ستادی و مجریان طرح‌ها، همکاری و هماهنگی لازم را در انجام وظایف با جنابعالی مبذول خواهند داشت و گزارش پیشرفت امور را در جلسات مدیران شرکت ارائه خواهید نمود.

امید است با اتکا به الطاف بیکران الهی در انجام وظایف محوله اهتمام ورزید.

[2] [3] [4] [5]