- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی شرکت متن منصوب شد

http://pedec.ir/file_upload/entesab-nima-rabeei.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن، نیما ربیعی به عنوان سرپرست طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان “سرپرست طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی” منصوب می شوید. با عنایت به اهمیت تأمین برق میادین غرب کارون مطابق برنامه تنظیمی و لزوم تحقق تعهدات در موعد مقرر، ضروری است با پیگیری جدی و مستمر با تمامی ذینفعان طرح، نسبت به تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه و تأسیسات جانبی اهتمام ورزید.

امید است در سایه خداوند متعال در پیشبرد امور محوله موفق باشید.

[2] [3] [4] [5]