- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مشاور تأمین مالی و سرمایه گذاری منصوب شد

https://pedec.ir/file_upload/entesab-hokm.mp3 [1]

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن،  جعفر فتح الهی  به عنوان “مشاور تأمین مالی و سرمایه گذاری” منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی به عنوان “مشاور تأمین مالی و سرمایه گذاری” منصوب می شوید.

لازم است با توجه به محدودیت های منابع مالی داخلی از یک سو همچنین تنوع و تعدد فرصت‌های سرمایه گذاری در طرح های این شرکت و پیشنهادات موسسات و شرکت های داخلی و خارجی به منظور تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌ها، نسبت به بررسی موضوعات مرتبط و ارائه پیشنهادات لازم جهت اتخاذ تصمیمات بعدی با هماهنگی واحدهای ذیربط شرکت ملی نفت ایران اقدام نمایید.

امید است با اتکال به الطاف ایزد متعال در انجام مأموریت محوله موفق و موید باشید.

[2] [3] [4] [5]