- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست مدیریت امور مالی منصوب شد

https://pedec.ir/file_upload/kouhgard1.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن، بیژن کوه گرد به عنوان “سرپرست مدیریت امور مالی” منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست مدیریت امور مالی” منصوب می شوید. انتظار می رود تا در راستای ساماندهی و بهره‌وری مدیریت امور مالی گام برداشته و گزارش مستمر از روند بهبود امور را به اینجانب ارائه دهید.

اهم مسئولیت‌های جنابعالی بدین شرح می باشد:

توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواهانم.

همچنین از زحمات جناب آقای جعفر فتح‌الهی تشکر و قدردانی می گردد.

[2] [3] [4] [5]