- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مجری طرح آزادگان شمالی و منابع داخلی منصوب شد

https://pedec.ir/file_upload/entesab-gh.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن اسماعیل غلامپور آهنگر بعنوان “مجری طرح آزادگان شمالی و منابع داخلی” منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان “مجری طرح آزادگان شمالی و منابع داخلی” منصوب می شوید.

با عنایت به اهمیت رسالت این شرکت در تحقق اهداف توسعه‌ای، انتظار می رود در انجام وظایف محوله ذیل اهتمام ورزید.

-اقدامات مؤثر و اجرایی جدی جهت اتمام فعالیت‌های باقیمانده و تکمیل فاز یک

-حفظ، توسعه ظرفیت تولید، راهبری و مدیریت جهت تداوم بهره‌برداری

-پیگیری، هماهنگی و بستر سازی جهت اجرایی شدن فاز دوم توسعه میدان

-مدیریت فعالیت‌های باقیمانده پروژه‌های بخش منابع داخلی بویژه پروژه‌های عام المنفعه اجرا شده

-تسریع در فرآیند تسویه حساب پروژه‌های خاتمه یافته

امید است با اتکال به الطاف خداوند و با بهره‌گیری از نیروهای توانمند، متخصص و ظرفیت‌های بومی در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

 

[2] [3] [4] [5]