- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

پیام تبریک دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن به مناسبت روز خبرنگار

http://pedec.ir/file_upload/13-pedec.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن طی پیامی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

[2]

 

[3] [4] [5] [6]