- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

مشاور اجتماعی شرکت متن در طرح جامع مطالعات غرب کارون منصوب شد

http://pedec.ir/file_upload/7-entesabe-farzi.mp3 [1]

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی شهرام فرضی را به عنوان مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت در طرح جامع مطالعات غرب کارون منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

نظر به پیشنهاد مشاور محترم وزیر در امور اجتماعی و با عنایت به مراتب تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مشاور اجتماعی” شرکت مهندسی و توسعه نفت در طرح جامع مطالعات غرب کارون منصوب می شوید.

لازم است با هماهنگی سیاستهای بالادستی ابلاغی حوزه مشاورت اجتماعی وزارت نفت، زمینه سازی برای تسهیل همراستائی سیاستهای توسعه ای منطقه‌ای و اجتماعی وزارت نفت در حوزه غرب کارون با فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی فراهم شود.

توفیق جنابعالی را در این مسئولیت محوله از خداوند متعال خواهانم.

[2] [3] [4] [5]