- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

فریدون دلیری به عنوان عضو شورای سردبیری سامانه اطلاع رسانی بصری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی غلامرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، فریدون دلیری رئیس روابط عمومی شرکت متن، به عنوان “عضو شورای سردبیری سامانه اطلاع رسانی بصری” منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

 

 

[1]

[2] [3] [4] [5]