- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

کمک رسانی شرکت متن به زلزله زدگان غرب کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، کارکنان شرکت متن طی اقدامی خیر خواهانه به مناطق زلزله زده کرمانشاه کمک رسانی کردند.

بنابراین گزارش، طرح‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت اعم از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در غرب کارون، طرح توسعه میدان نفتی آذر که در غرب کشور و در منطقه ایلام قرار دارد، نیروهای ستادی و همچنین دیگر طرح‌های شرکت متن کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را برای حادثه دیدگان کرمانشاه ارسال کردند.

[1] [2] [3] [4]