- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت متن، رئیس کل سازمان حراست و رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران از میادین نفتی غرب کارون

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن به همراه علی اصولی رئیس سازمان حراست و غلامرضا نوری مؤمنی رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه ۱ شهریور ماه از میادین نفتی غرب کارون بازدید بعمل آوردند.

بنابراین گزارش، در این بازدید رئیس سازمان حراست و رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران در جریان آخرین وضعیت میدانهای نفتی غرب کارون از جمله میدان نفتی آزادگان جنوبی و شمالی قرار گرفتند.

[1] [2] [3] [4]