- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

خانواده موفق

 

دریک خانواده ی موفق و سالم مهر و محبت حاکم است و ا عضای خانواده صمیمیت و علاقه را به خوبی احساس می کنند. چنین خانواده ای سرشار از شوق است و اعضای خانواده همگی از مهارت ها ، موهبت ها و استعدادهایشان بهره برداری می کنند و از وضعیت و موقعیت خود راضی هستند.

(برگرفته از نظرات مک گراو و براشاو وکونیگ)

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت به منظور ایجاد بستری مناسب و ارتباطی معنوی بین محیط کار همکاران و خانواده هایشان، تصمیم به معرفی خانواده های موفق نموده است .

لذا از همکاران محترم که خود یا اعضای خانواده ی محترمشان در زمینه های علمی، هنری، فرهنگی، ورزشی، کارآفرینی و … موفقیت هایی کسب نموده اند، جهت ارائه جلوه و تلاش و موفقیت هایشان با واحد فرهنگی روابط عمومی تماس حاصل فرمایند.

امید است با یاری شما بزرگواران بتوانیم گامی مؤثر در این مسیر برداریم.

[1] [2] [3] [4]