- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۲-۹۶

نوبت اول / دوم

شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیریت منابع انسانی

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی

مناقصه شماره : م م  الف / خ /۲-۹۶

 

شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات

خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید.

تأمین خدمات خودرویی با راننده ( نقلیه سبک ) جهت شرکت مهندسی و توسعه نفت .

محل انجام خدمات تهران و مدت انجام آن دوازده ماه می باشد.

ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

طبق اسناد مناقصه.

طبق اسناد مناقصه.

متقاضیان می توانند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه ، ضمن ارائه تقاضای کتبی ، تصویر گواهی صلاحیت فوق الاشاره، تصویر صورت‌های مالی حسابرسی شده و معرفی نماینده ،‌ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : تهران خیابان استاد نجات الهی خیابان شهید کلانتری – پلاک ۶۱ ساختمان شماره یک شرکت مهندسی و توسعه نفت طبقه سوم دفتر خدمات اداری و عمومی مراجعه نمایند. سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سئوال می توانند با شماره تلفن ۸۸۸۹۳۸۵۴ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

شرکت مهندسی و توسعه نفت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا تمامی آن ها در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.

 

روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت

[1] [2] [3] [4]