- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

گزارش نهایی مطالعات میادین نفتی آزادگان و یادآوران به شرکت متن

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، امروز(سه شنبه ۱۰ مرداد ماه) شرکت شل طرح مطالعاتی خود را از میادین نفتی آزادگان و یادآوران به شرکت مهندسی و توسعه نفت ارائه داد.

این جلسه با حضور سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن، تیم کارشناسی مدیریت مهندسی نفت و همچنین تیم مدیریتی شرکت شل به سرپرستی مدیریت خاورمیانه آن شرکت برگزار شد.

این تفاهم نامه مطالعاتی در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۹۵ مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل جهت مطالعه فنی و تخصصی میادین نفتی آزادگان، یادآوران و میدان گازی کیش امضاء شده است، که پیرو این تفاهم نامه اطلاعات لازم به شرکت شل به منظور مطالعه این میادین داده شده و با برگزاری جلسات متعدد فنی و مدیریتی طی مدت بیش از۶ ماه این شرکت توانست طرح جامع مطالعاتی خود را به شرکت متن ارائه کند.

بدیهی است پس از ارزیابی این گزارشات در سطح شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادامه‌ی مذاکرات و مشارکت آن شرکت در روند مناقصات این دو میدان تصمیم گیری خواهد شد.

لازم به ذکر است شرکت شل پیش‌تر طرح مطالعاتی خود را در مورد میدان گازی کیش به شرکت مهندسی و توسعه نفت ارائه داده است.

[1] [2] [3] [4]