- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

دوازدهمین jmc طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر برگزار شد

[1]به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دوازدهمین جلسه‌ی کمیته مدیریت مشترک (jmc)میدان نفتی آذر روز سه‌شنبه ۲ خرداد ماه در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

کیوان یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان آذر در این خصوص بیان داشت: انجام عملیات راهبری تولید زودهنگام توسط پیمانکار بیع متقابل ( با توجه به پیش‌بینی های بعمل آمده در قرارداد سرویس) در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت و بر لزوم تأمین هرچه سریعتر بسته نمک زدایی سیار در واحد زودهنگام طرح آذر تأکید بعمل آمد.

بنا بر این گزارش محوریت دوازدهمین جلسه‌ی jmc ، رسیدگی به موضوع راهبری عملیاتی تولید زودهنگام میدان نفتی آذر و نیز ضرورت تأمین بسته نمک زدایی سیار (با توجه به ماهیت نفت نمکی میدان آذر) قرار گرفت.

[2] [3] [4] [5]