- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

انتصاب مدیر تدارکات و خدمات کالای شرکت متن

با حکم مدیرعامل شرکت متن “مدیر تدارکات و خدمات کالا” منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت مهندس شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن طی حکمی آقای محمدرضا صاحبی را به سمت “مدیر تدارکات و خدمات کالا” منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

 نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “مدیر تدارکات و خدمات کالا”  منصوب می‌گردید .

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و جدیت در انجام امور محوله و اولویت بخشی به موارد ذیل در انجام وظایف موفق باشید :

همکاری و هماهنگی لازم با حوزه معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در اجرای خط مشی ها و دستور العمل ها .

 

[1] [2] [3] [4]