- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت متن منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت متن مهندس حمید قربانی کلخواجه طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت متن، مهندس حسین نژاد به سمت رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت متن منصوب شد.

یادآور می‌شود مهندس قربانی پیش از این به سمت سرپرست بازرسی و حفاظت فنی منصوب شده بود.

[1] [2] [3] [4]