- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

سرپرست روابط عمومی شرکت متن منصوب شد

     با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، محمدجواد ظهوری به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در متن حکم مهندس عبدالرضا حاجی حسین نژاد آمده است:

جناب آقای محمدجواد ظهوری

با توجه به تجربه مفید جنابعالی در امور روابط عمومی، به موجب این حکم، به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب می‌شوید .

لازم است ضمن استفاده بهینه از نیروهای فعال در واحد روابط عمومی، در انعکاس به موقع و صحیح فعالیتهای این شرکت اهتمام ورزید .

توفیق شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

[1] [2] [3] [4]