- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

نتایج تکمیلی آزمون استخدامی اردیبهشت ماه ١٣٩٢ شرکت ملی نفت ایران اعلام می شود

نتایج تکمیلی آزمون استخدامی اردیبهشت ماه ١٣٩٢ شرکت ملی نفت ایران اعلام می شود.
بنا به اعلام معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت، متعاقب پیگیریهای صورت گرفته از طرف وزارت نفت و موافقت معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اردیبهشت ماه سال ١٣٩٢ شرکت ملی نفت ایران در چارچوب ضوابط استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت اعلام می شود.

در این خصوص، داوطلبان گرامی به اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران و پایگاه اینترنتی آزمون آن شرکت مراجعه کنند.

[1] [2] [3] [4]