- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

بیشترین فشار تزریق گاز امتزاجی در خاورمیانه به شرکت اروندان اختصاص دارد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از تزریق گاز امتزاجی در میادین این شرکت با بالاترین میزان فشار درسطح خاورمیانه خبر داد. 
سلطان کمالی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این خبر گفت:بیشترین میزانفشارتزریق گاز امتزاجی در سطح کشور و خاورمیانه به شرکت نفت و گاز اروندان اختصاص دارد.
وی یکی از مزایای شرکت نفت و گاز اروندان را دربخش تولید، همزمانی تزریق گاز جدا شده از نفت به صورت امتزاجی به مخزن نفت عنوان و تصریح کرد: هدف از تزریق گاز امتزاجی جلوگیری ازسوزاندن گازو همچنین تولید صیانتی نفت است.
 کمالی تاکید کرد: توان خروجی فشار تزریق گاز امتزاجی در شرکت نفت و گاز اروندان بسیار بالاست و از این نظر در ایران و خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی شرکت نفت وگاز اروندان با دراختیار داشتن سرمایه انسانی جوان و متخصص، توان افتخارآفرینی برای کشور رادارد.
کمالی یکی ازراهبردهای مهم شرکت نفت وگاز اروندان را حفظ ارتباط بین صنعت، دانشگاه ومراکز پژوهشی وتعامل سازنده بامسئولین محلی عنوان کرد.
 مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان توجه به کرامت انسانی و امنیت شغلی، پرورش نیروی کارآمد وعلاقمند به سازمان، رشد و ارتقاء فرهنگ کار و بهره وری، شایسته سالاری و احیای تعهد سازمانی در کارکنان و همچنین توجه ویژه به عوامل تآثیرگذار در ماندگاری کارکنان را از جمله ارزش های سازمانی این شرکت معرفی کرد.
[1] [2] [3] [4]