- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

پنجمین گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران برگزار می شود

پنجمین گردهمایی مدیران منابع انسانی از سوی مدیریت منابع انسانی و توسعه شرکت ملی نفت ایران برگزار می شود. 2
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، پنجمین گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران طی دو روز ۲۰ و ۲۱ اسفندماه در سالن همایش های تخصصی قیطریه برگزار می شود.
پنجمین گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با هدف طرح دیدگاه های مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و بررسی چالش ها و مشکلات مدیران منابع انسانی و یافتن راهکار برای چالش ها برگزار می شود.
همزمان با برگزاری پنجمین گردهمایی مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران، چهار کارگروه تخصصی موضوعاتی را با عنوان های ساختار، فرآیند و اختیارات، جبران خدمات کارکنان، توسعه و بهبود ساختار نیروی انسانی و بررسی وضعیت نیروی انسانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران بررسی می کنند.
[1] [2] [3] [4]