- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - https://pedec.ir -

پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه لرزه نگاری دو بعدی بهار

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه لرزه نگاری دو بعدی بهار در استان فارس خبر داد. 

هرمز قلاوند در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران از پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه لرزه نگاری دو بعدی بهار در استان فارس خبر داد و گفت: هم اکنون این پروژه از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه پروژه لرزه نگاری دو بعدی بهار میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت ژئوفیزیک دانا از اسفند ماه سال ۱۳۹۱آغاز شده است، افزود: مدت زمان اجرای پروژه لرزه نگاری دو بعدی بهار ۱۵ ماه و محل اجرای آن مناطق کوهستانی و صعب العبور استان فارس است.
قلاوند ادامه داد: بر اساس این قرارداد، تاقدیس های فراشبند، رشتانو، بهار، امیر، کوه کلاغ، قیر، چنگال، پلنگ، کرباسی، نورا، فیروزآباد، دشت پلنگ، سیم، نرّه، کوه سورمه و لار فارس از نظر وجود هیدروکربور مورد بررسی قرار می گیرد.
وی هدف اصلی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برای اجرای پروژه لرزه نگاری دوبعدی بهار را بررسی هندسه زیر سطحی و ابعاد تاقدیس ها و تشخیص ویژگی های زمین شناسی و ژئوفیزیکی سنگ های مخازن واجد هیدروکربور اعلام کرد.
قلاوند تصریح کرد: پس از خاتمه پروژه لرزه نگاری دو بعدی بهار، اطلاعات و داده ها از سوی کارشناسان مدیریت اکتشاف مورد پردازش و تفسیر قرار می گیرد و در صورت مناسب بودن هندسه افق های مخزنی، احتمال وجود هیدروکربور و محاسبه حجم مخزن، منطقه مناسب برای انجام حفاری اکتشافی تعیین می شود.
به گزارش NIOC، هدف از فعالیت های ژئوفیزیکی و انجام عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی، دستیابی به اهداف اکتشافی و اهداف توسعه ای، حفاری تاقدیس های جدید و اثبات وجود نفت و گاز در محل مورد بررسی است.
گفتنی است، پس از بررسی های دقیق کارشناسی بر روی تفسیر داده های لرزه نگاری دو بعدی و بر مبنای محاسبه حجم مخزن در ساختمان های فوق، موضوع در جلسه اولویت های مدیریت اکتشاف به منظور برنامه ریزی برای انجام اولویت های حفاری های آتی اکتشافی هر یک از ساختمان های با اولویت بالاتر با هماهنگی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران جهت اخذ مصوبه و تخصیص اعتبار لازم، مطرح می شود.
[1] [2] [3] [4]